TUYỂN SINH KHÓA GIÁO VIÊN MONTESSORI (KG: Ngày 10 & 11 tháng 8)

      TUYỂN SINH KHÓA HỌC GIÁO VIÊN MONTESSORI 2.5 -6 – KG: Ngày 10 & 11 tháng 08 ( Lý thuyết + thực hành) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MONTESSORI – Nhóm tuổi 2.5 – 6 do SuperKids Việt Nam, đem đến cho tất cả học viên của khóa học không chỉ là […]

20/06/2016 Quản Trị

Xem thêm