SINH TRẮC DẤU VÂN TAY

SINH TRẮC DẤU VÂN TAY

Montessori image 2

THÁP HỒNG

HOẠT ĐỘNG BỘ THÁP HỒNG      Bài 1: To nhất – nhỏ nhất I.Chuẩn bị – Thảm nhỡ -Giáo cụ hoạt động: Bộ tháp hồng II. Tiến hành 1.Lấy thảm trải ngay ngắn từ trái sang phải phía trước mặt. 2.Đến kệ 1 góc cảm giác dùng hai tay mang từng khối của bộ tháp […]

11/09/2018 Chili System

Xem thêm

Montessori image

BẢN ĐỒ THẾ GIỚI

HOẠT ĐỘNG : GỌI TÊN CÁC CHÂU LỤC TRÊN BẢN ĐỒ   I.Chuẩn bị : -Thảm -Bản đồ phẳng II.Tiến hành : 1.Bước 1:Đến kê lấy thảm bê bằng hai tay trải thảm ra theo chiều từ phải qua trái -Đến kệ giáo cụ địa lý bê bản đồ phẳng bằng hai tay và đặt […]

11/09/2018 Chili System

Xem thêm

Khuy cài áo

HOẠT ĐỘNG CỞI CÀI KHUY ÁO

HOẠT ĐỘNG CỞI CÀI KHUY ÁO 1.Chuẩn bị   1.1 Thảm trải    1.2 Khung khuy áo 2. Tiến hành Bước 1: Lấy tấm thảm trải phẳng ra sàn – Đến kệ giáo cụ – Góc Thực hành cuộc sống lấy trên giá khung khuy áo, bê bằng hai tay đặt ngay ngắn trên tấm […]

11/09/2018 Chili System

Xem thêm

Montessori image 2

HOẠT ĐỘNG VỚI BẢNG 100

HOẠT ĐỘNG VỚI BẢNG 100 Bảng 100 giúp củng cố lại trình tự số học từ 1 đến 100. Bộ bảng này bao gồm 2 bảng gỗ: một bảng làm việc với 100 ô trống, và 1 bảng điều khiển với các số được in sẵn từ 1 đến 100 trên đó theo thứ tự. […]

11/09/2018 Chili System

Xem thêm

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay